افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نظام مبتنی بر رأی مردم است ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
آیت الله رئیسی در جمع نمایندگان ادوار:

نظام مبتنی بر رأی مردم است

انتخابات با حضور تمام اقشار، دولت قوی برای شکل گیری ایران قوی را رقم خواهد زد.

حل مشکلات کشور در گرو تدابیر هوشمندانه و میدان دادن به مردم درتصمیم سازی و حق تعیین سرنوشت شان است ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حمایت از توافق اخیر ایران با آژانس بين المللى انرژى اتمی

حل مشکلات کشور در گرو تدابیر هوشمندانه و میدان دادن به مردم درتصمیم سازی و حق تعیین سرنوشت شان است

رفتارهای هیجانی و شعار گونه، سبب بی اعتمادی بیشتر مردم به دست اندرکاران شده و گسست بیشتری را در پی خواهد داشت.