افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
برای مجلس قابل قبول نیست که تخصیص‌های بودجه بی‌حساب و کتاب باشد ۰۹ تیر ۱۴۰۱
رئیس انقلابی مجلس یازدهم در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان

برای مجلس قابل قبول نیست که تخصیص‌های بودجه بی‌حساب و کتاب باشد

در برنامه هفتم توسعه باید مسائلی را انتخاب کنیم تا برای مردم اتفاق خوبی رقم بزند .