افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
استانی شدن انتخابات در میزان مشارکت و دسترسی مردم به نمایندگان مشکل ایجاد خواهد نمود ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

استانی شدن انتخابات در میزان مشارکت و دسترسی مردم به نمایندگان مشکل ایجاد خواهد نمود

وقتی در سایه عملکرد حزبی رای به برنامه نباشد و انتخابات رقابتي صورت نگردید واردین به مجلس قویترین کاندیداها نخواهند بود و مجلس قوی شکل نخواهد گرفت.