افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
افطاری‌های لاکچری به منتخبان مجلس یازدهم؟ / مجلس انقلابی باید بداند مردم غرق در مشکلند! ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دریچه ورود به فساد با حضور نمایندگان در مراسم‌ مجلل ؛

افطاری‌های لاکچری به منتخبان مجلس یازدهم؟ / مجلس انقلابی باید بداند مردم غرق در مشکلند!

در شرایطی که مردم دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده‌ای هستند، برپا کردن افطاری‌های مجلل، آن هم توسط مجلسی که با نام انقلابی روی کار آمده، حتما کار اشتباهی است.