افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
سالهاست شعار معجزه می دهیم و می خواهیم معجزه کنیم اما موفق نمی شویم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد؛

سالهاست شعار معجزه می دهیم و می خواهیم معجزه کنیم اما موفق نمی شویم

کسانی که از مجلس دهم ناراضی هستند به این دلیل بوده که نظر مجلس همان نظر آنها نبوده است بنابراین همه ما مقصریم و به جای دعوا کردن و متهم کردن یکدیگر باید بنشینیم و مشکلات خودمان را حل کنیم.