افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نمایندگان مجلس بررسی محرمانه طرح محدودیت اینترنت را لغو و دوباره تصویب کردند ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس بررسی محرمانه طرح محدودیت اینترنت را لغو و دوباره تصویب کردند

در صدر اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که اختیار قانونگذاری با نماینده بوده و قابل واگذاری به هیچ‌کس نیست و اصل ۸۵ یک استثنا است.