افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
تصویری شگفت‌انگیز از یک کهکشان مارپیچی در فاصله 80 میلیون سال نوری از زمین ۰۱ تیر ۱۴۰۱

تصویری شگفت‌انگیز از یک کهکشان مارپیچی در فاصله 80 میلیون سال نوری از زمین

این کهکشان بیشتر در رنگ قرمز شبیه به گدازه آتشفشانی دیده می‌شود که نشان‌دهنده توده‌ای سرد از گازهای مولکولی تشکیل شده توسط ستاره‌ها هستند.