افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
ایالات متحده با آتش بازی نکند/ به فتنه انگیزی دیوانه وار خاتمه دهید ۱۹ دی ۱۳۹۹
هشدار شدید چین ؛

ایالات متحده با آتش بازی نکند/ به فتنه انگیزی دیوانه وار خاتمه دهید

ما به ایالات متحده یادآوری می‌کنیم که هر کسی با آتش بازی کند، خودش را می‌سوزاند. ایالات متحده بهای سنگینی را بابت اقدامات نادرستش پرداخت خواهد کرد.