افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
تا زمانی که افراد بسیار ضعیف بخواهند در رأس اقتصاد قرار بگیرند آینده بهتری تحت هیچ عنوانی نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم ۲۱ دی ۱۴۰۱
نماینده ادوار پنجم،ششم،هفتم،هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی ؛

تا زمانی که افراد بسیار ضعیف بخواهند در رأس اقتصاد قرار بگیرند آینده بهتری تحت هیچ عنوانی نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم

من نگران خیمه‌ای هستم که همه ما در زیر آن سکنی گزیده‌ایم.