افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
آمریکایی ها در جایگاهی نیستند که برای بازشگت شان به میز مذاکره شرط تعیین کنند ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
کاندید احتمالی انتخابات 1400 عنوان کرد :

آمریکایی ها در جایگاهی نیستند که برای بازشگت شان به میز مذاکره شرط تعیین کنند

آمریکایی ها از توافق تخطی کردند، بنابراین برای بازگشت شان به مذاکرات، ابتدا باید تحریم های یک جانبه و غیرقانونی علیه ایران را لغو کنند و به تعهداشان عمل کنند.