افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
با جهاد تبیین واقعیات و اتفاقاتی که در کشورمان می افتد را برای افکار عمومی داخلی و خارجی به خوبی تشریح کنیم ۳۰ آذر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

با جهاد تبیین واقعیات و اتفاقاتی که در کشورمان می افتد را برای افکار عمومی داخلی و خارجی به خوبی تشریح کنیم

جمهوری اسلامی باید هوشیارانه با مسائل برخورد کرده و برای آن برنامه داشته باشد.