افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
امروز اقشار جامعه  به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح مسئولان قدرت خرید گوشت مرغ را نیز ندارند ۱۷ تیر ۱۴۰۰
انتقاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی؛

امروز اقشار جامعه به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح مسئولان قدرت خرید گوشت مرغ را نیز ندارند

۳ میلیون تن نهاده در بنادر بوشهر دپو شده است و این موضوع حتما در هفته آینده که در دستور کار کمیسیون قرار دارد و آن را دنبال خواهیم کرد .