افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
۲۶ رای موافق و ۲ رای مخالف ۲۷ آبان ۱۴۰۱
تصویب قطعنامه بر علیه ایران در شورای حکام

۲۶ رای موافق و ۲ رای مخالف

یران بدون تأخیر «توضیحات فنی موجهی» را درباره ادعاهای مطرح شده و همچنین امکان «دسترسی به سایت‌ها و تجهیزات» برای «جمع‌آوری نمونه‌ها» فراهم کند.