افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
بیدار شوید که حفظ پیروزی و نهضت بسیار مشکلتر از اصل آن است ۲۰ تیر ۱۴۰۱
پیام امام خمینی خطاب به ملت و دولت ؛

بیدار شوید که حفظ پیروزی و نهضت بسیار مشکلتر از اصل آن است

امروز همه چیز ما در معرض خطر است؛ خطر از جانب دوستان نادان تفرقه‌افکن، و با نقشۀ حساب شده از ناحیۀ دشمنان توطئه‌گر. بیدار شوید.