افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
مانع‌تراشان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس‌جمهور رئیسی در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن:

مانع‌تراشان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند

یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است.