افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
همه دستگاه‌های متولی امر به معروف و نهی از منکر باید تجدید نظری پیرامون مسئله حجاب با رویکرد امام خامنه ای داشته باشند ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
عضو کمیسیون امنیت ملی ؛

همه دستگاه‌های متولی امر به معروف و نهی از منکر باید تجدید نظری پیرامون مسئله حجاب با رویکرد امام خامنه ای داشته باشند

از آن‌جا که حوزه فرهنگی ما از پایه ضعیف است، از این‌رو اعتقاد دارم این قاعده نیازبه یک تعریف و بازنگری جدی دارد.