افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
چرا وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا مخالفت کرد؟ / <strong>استاندارد سالیانه ذرات معلق در ایران ۶ برابر راهنمای WHO</strong> ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
صورت مسئله را پاک نکنیم

چرا وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا مخالفت کرد؟ / استاندارد سالیانه ذرات معلق در ایران ۶ برابر راهنمای WHO

برخی از آلاینده‌های هوا باعث حملات حاد آسمی، اختلال رشد ریه و در نتیجه کاهش در عملکرد ریوی در طول زمان بویژه در کودکان می‌شود.