افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
می‌خواهند استقلال سیاسی اروپا و قابلیت‌های صنعتی آن را تضعیف کند ۲۰ مهر ۱۴۰۱
رئیس جمهور روسیه

می‌خواهند استقلال سیاسی اروپا و قابلیت‌های صنعتی آن را تضعیف کند

هیچ شکی وجود ندارد که حوادث در خطوط لوله نورد استریم اقدامات تروریستی بین المللی بوده که هدف آن از بین بردن امنیت انرژی کل قاره است.