افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
اظهار نگرانی شدید آیت الله نوری همدانی نسبت به وضعیت فضای مجازی ۲۳ دی ۱۳۹۹

اظهار نگرانی شدید آیت الله نوری همدانی نسبت به وضعیت فضای مجازی

انواع شبهه و دروغ و تهمت را بیان و منتشر می کنند و چون نظارتی هم نیست به راحتی می توانند موفق شوند بر این اساس سازمان تبلیغات و دستگاهای فرهنگی باید هر چه سریع تر با استفاده از نخبگان و افراد متخصص شبهات را رصد و با استدلال پاسخ دهند.