افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
تنها راه بهبود وضعیت مسکن استفاده از تجارب گذشته همانند اجرای طرح مسکن مهر است ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
انتقاد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از وضعیت آشفته بازار اجاره مسکن ؛

تنها راه بهبود وضعیت مسکن استفاده از تجارب گذشته همانند اجرای طرح مسکن مهر است

تولید مسکن استیجاری در توان دولت یا شهرداری ها نیست، زیرا دولت منابع اعتباری لازم برای تولید مسکن استیجاری را ندارد.