افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
اگر بخواهیم حقوق بازنشستگان را همسان سازی کنیم  نیازمند 30 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم ۱۵ دی ۱۴۰۱
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات :

اگر بخواهیم حقوق بازنشستگان را همسان سازی کنیم نیازمند 30 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم

دولت خیلی در واگذاری دارایی ها مازاد خوب عمل نکرده و شاید دستگاه های دولت خیلی تمایلی به اجرای آن ندارند اما اگر به سمت مولدسازی نرویم با مشکل مواجه خواهیم شد.