افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
افزایش قیمت ها به ویژه قیمت خودرو ناشی از سیاست ها و راهبردهای اشتباه دولت یازدهم است ۱۳ تیر ۱۳۹۹
چرا بازار التهاب زده خودرو به سرو سامان نمی رسد؟

افزایش قیمت ها به ویژه قیمت خودرو ناشی از سیاست ها و راهبردهای اشتباه دولت یازدهم است

باید بپذیریم که امروز بیشتر تقاضا در بازار خودروی کشور کاذب است و اگر برای فروش خودرو سقف قیمتی تعیین شده در نظر گرفته نشود باز هم شاهد ادامه دار بودن این آشفتگی در بازار خودرو خواهیم بود .