افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
گرانی های پی در پی بازار خودرو بدون هیچ ضابطه ای؟ ۲۲ آبان ۱۴۰۱

گرانی های پی در پی بازار خودرو بدون هیچ ضابطه ای؟

درحال حاضر که باید شاهد آن باشیم تا خودرو به عنوان یک کالای مصرفی باشد اما به یک کالای لوکس تبدیل شده است.