افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
مافیای تولیدکنندگان به بهانه اشتغال، خودکفایی و رشد اقتصاد ملی، در حال خالی کردن جیب مردم هستند ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران 

مافیای تولیدکنندگان به بهانه اشتغال، خودکفایی و رشد اقتصاد ملی، در حال خالی کردن جیب مردم هستند

چه معنی دارد وقتی مواد اولیه برخی از محصولات برای خودمان است، باز شاهد تورم در قیمت‌ها باشیم و این چیزی غیر از ضعف در مدیریت و نظارت است؟