افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
علت اصلی گرانی برنج چیست؟/ مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟ ۱۲ مهر ۱۳۹۹
آخرین جزئیات علل گرانی برنج ؛

علت اصلی گرانی برنج چیست؟/ مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟

قیمت برنج خارجی به ارز بستگی دارد و از زمانی که ارز نیمایی به این محصول اختصاص یافت ۴ تا ۵ هزار تومان قیمت آن افزایش یافته است.