افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
مرحوم دکتر غفوری فرد هرگز از دایره انصاف، اخلاق و احترام به دیگران خارج نبود ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مجید انصاری در مراسم تشییع حسن غفوری‌فرد در حسینیه جماران

مرحوم دکتر غفوری فرد هرگز از دایره انصاف، اخلاق و احترام به دیگران خارج نبود

ذخیره های علمی کشور در خارج از کشور باید بدانند که بدهکار ملت هستند.