افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
رادیکالیسم جایگاهی در دنیا ندارد / شرایط افغانستان بیانگر نوعی بی‌اطمینانی بازیگران مختلف به آینده افغانستان است ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛

رادیکالیسم جایگاهی در دنیا ندارد / شرایط افغانستان بیانگر نوعی بی‌اطمینانی بازیگران مختلف به آینده افغانستان است

این که فکر کنیم شکل گیری قدرتی به اسم طالبان یا امارت اسلامی منافعی برای ایران دارد به صرف اینکه آمریکایی ها با آنها درگیر هستند را قبول ندارم.