افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نقض پروتکل حفظ بی طرفی سیاسی توسط خاندان سلطنتی انگلیس ۱۹ آبان ۱۴۰۱

نقض پروتکل حفظ بی طرفی سیاسی توسط خاندان سلطنتی انگلیس

هر چند اعضای خاندان سلطنتی انگلیس همچون شهروندان دیگر حق رای دادن در انتخابات را دارند اما عرفا آنها برای حفظ بی طرفی سیاسی این خاندان از این حق خود استفاده نمی‌کنند.