افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
اقدامات حاکمیت باید به سمت افزایش میزان اعتماد عمومی حرکت کند ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
 عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی

اقدامات حاکمیت باید به سمت افزایش میزان اعتماد عمومی حرکت کند

باید در حوزه مسائل داخلی با یک تغییر مثبت به سمت نیازهای جامعه حرکت کنیم.