افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
آمریکا برای پیاده سازی سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا، نیاز به مذاکره با ایران دارد ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

آمریکا برای پیاده سازی سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا، نیاز به مذاکره با ایران دارد

دود ارتباط ایران با کشورهای شرقی به چشم کسانی خواهد رفت که هنوز منتظر چراغ سبز آمریکا هستند تا با ایران مذاکره داشته باشد.