افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
ما باید مبانی نگرشی فعلی خود به اداره جامعه را دور بریزیم ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی

ما باید مبانی نگرشی فعلی خود به اداره جامعه را دور بریزیم

کارآمدی به‌معنای غلبه بر چالش با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، جز با مردم‌باوری و خداباوری محقق نخواهد شد.