افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
عفو حکیمانه رهبر انقلاب از موضع اقتدار و پدرانه است ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
رئیس‌جمهور رئیسی ؛

عفو حکیمانه رهبر انقلاب از موضع اقتدار و پدرانه است

نباید فردی که وابستگی به سازمان آشوب ندارد و از عوامل جنایت نیز نبوده است، بر اثر یک خطا، زندگی و آینده شغلی و اجتماعی‌اش به خطر بیفتد.