افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
اولویت‌های اصلی واشنگتن از مذاکرات جدید، برجام‌پلاس و متن قوی‌تر از برجام هسته‌ای است ۰۷ دی ۱۴۰۱
کارشناس ارشد مسائل بین الملل عنوان کرد ؛

اولویت‌های اصلی واشنگتن از مذاکرات جدید، برجام‌پلاس و متن قوی‌تر از برجام هسته‌ای است

نگاه تاکتیکی ایران در مقابل نگاه تاکتیکی آمریکایی ها به این معناست که واشنگتن باید خیال متن نامتوازن و برجام‌پلاس را از سر بیرون کنند.