افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
مدیرعامل پتروشیمی شیراز و دو معاونش بازداشت شدند ۲۶ آبان ۱۴۰۱
رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد :

مدیرعامل پتروشیمی شیراز و دو معاونش بازداشت شدند

اتهامات بازداشت شدگان مالی است و مراحل دادرسی در تهران انجام خواهد شد.