افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
اشکال نظام اداری ما همین است که هر کسی درباره مسائل تخصصی هر چه دلش می‌خواهد می‌گوید! ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
واکنش نماینده تهران به مسمومیت های سریالی دانش آموزان؛

اشکال نظام اداری ما همین است که هر کسی درباره مسائل تخصصی هر چه دلش می‌خواهد می‌گوید!

مسموم کردن دختران دانش آموز توسط اسلام‌گرا‌ها تهمت است لذا برخی مقامات به دلیل «کمبود شخصیت» حرف‌های جنجالی می‌زنند