افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
کشور امروز نیازمند غنی سازی 93 درصد است ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد ؛

کشور امروز نیازمند غنی سازی 93 درصد است

اگر به دنبال غنی سازی 93 درصدی برای مصارف صلح آمیز برویم آن موقع خواهید دید که غربی ها و در راس آن آمریکا چگونه به دنبال توافق با ما خواهند بود.