افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
عدم تحقق وعده های انتخاباتی مردم را نسبت به کل نظام بدبین می‌کند ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
تحلیلگر سیاسی اصولگرا عنوان کرد ؛

عدم تحقق وعده های انتخاباتی مردم را نسبت به کل نظام بدبین می‌کند

کسی که نتواند به وعده های خود تحقق بخشدو به قدرت برسد قطعاً می‌تواند به کشور آسیب برساند.