افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
همه باید در شناخت نقشه و راهبرد دشمن به روز  باشیم/مصداق مهم عدالت رفع نابرابری است ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
امام خامنه ای ؛

همه باید در شناخت نقشه و راهبرد دشمن به روز باشیم/مصداق مهم عدالت رفع نابرابری است

مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند؟  مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟