افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
مواردی درباره آبله میمونی ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
نکاتی راجب به آبله میمونی

مواردی درباره آبله میمونی

ویروس از طریق قطرات بزاق منتقل می شوند که از ناقل به گیرنده مسافت کوتاهی را طی کنند. همچنین از طریق تماس مستقیم با ضایعات پوستی یا گاهی اوقات ملحفه ها یا لباس های آلوده هم می تواند پخش شود.