افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
نماینده‌ای که از بیرون برای او تصمیم‌گیری شود صلاحیت نمایندگی ندارد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد ؛

نماینده‌ای که از بیرون برای او تصمیم‌گیری شود صلاحیت نمایندگی ندارد

شما امروز نماینده منتخب ملت هستید و در مجلس مهمترین تکلیف شما توجه به امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی است. نماینده ای که هنوز پا به مجلس نگذاشته است و از بیرون او را کنترل و برای او تصمیم گیری می کنند، پس او صلاحیت نماینده بودن را ندارد.