افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
تهدید به تحریم‌های جدید به بهانه سرکوب اعتراضات و دستگیری ها در ایران؟ ۱۴ مهر ۱۴۰۱

تهدید به تحریم‌های جدید به بهانه سرکوب اعتراضات و دستگیری ها در ایران؟

ما به بررسی همه گزینه‌های در اختیارمان از جمله اقدامات محدود کننده برای رسیدگی به قتل "مهسا امینی" و نحوه واکنش نیرو‌های امنیتی ایران به تظاهرات ادامه خواهیم داد.