افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
با اغتشاشاگران به شدت برخورد می شود/ هیچ عذری از کسانی که در صحنه اغتشاشات بودند پذیرفته نیست ۰۴ مهر ۱۴۰۱
رئیس قوه قضاییه؛

با اغتشاشاگران به شدت برخورد می شود/ هیچ عذری از کسانی که در صحنه اغتشاشات بودند پذیرفته نیست

با کسانی که با انواع سلاح‌ها و ترفندها و با توطئه‌ و برنامه‌ریزی و سازماندهی منسجم علیه امنیت، مال و جان مردم اقدام می‌کنند،در نهایت اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد شد.