افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
کنار نرفتن ۴ نامزد اصولگرای جبهه انقلاب به نفع نفر پنجم گناهی نابخشودنی است ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
حسین شریعتمداریی : این هشدار را جدی بگیرید! :

کنار نرفتن ۴ نامزد اصولگرای جبهه انقلاب به نفع نفر پنجم گناهی نابخشودنی است

حضور هر ۵ نامزد جبهه انقلاب در انتخابات خطای بزرگی است که دود آن به چشم جبهه انقلاب می‌رود و می‌توان این خطا را با توجه به دامنه اثر نامطلوب و خسارت‌آفرینی که درپی دارد، گناهی نابخشودنی دانست.