افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
مدرس خیابانی گزینه قطعی برای استانداری سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان خبرداد ؛

مدرس خیابانی گزینه قطعی برای استانداری سیستان و بلوچستان

به دنبال این هستیم که بپذیرند در این شرایط استفاده از استاندار بومی برای سیستان و بلوچستان یک ضرورت است.