افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023
توافق ارمنستان با روسیه و آذربایجان برای اتمام جنگ قره‌باغ ۲۰ آبان ۱۳۹۹

توافق ارمنستان با روسیه و آذربایجان برای اتمام جنگ قره‌باغ

من این تصمیم را در نتیجه تجزیه و تحلیل عمیق وضعیت نظامی و ارزیابی افرادی که این وضعیت را بهتر می دانند ، گرفتم. همچنین بر اساس این باور که این بهترین راه حل ممکن برای وضعیت فعلی است.