افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
طالبان حضور نظامیان ترکیه  در افغانستان را تحمل نخواهد کرد ۲۷ تیر ۱۴۰۰
از سوی محمدنعیم سخنگوی طالبان صورت گرفت ؛

طالبان حضور نظامیان ترکیه در افغانستان را تحمل نخواهد کرد

به محض عقب نشینی نیروهای خارجی، دولت در کابل دچار فروپاشی خواهد شد.