افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
مجلس با فوریت لایحه موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی را به طور جدی در دستور کار قرار دارد ۰۳ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد ؛

مجلس با فوریت لایحه موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی را به طور جدی در دستور کار قرار دارد

این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد.