افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
اگر نامزدی خودش اعلام کند که دلایل رد صلاحیت من را اعلام کنید، دیگر محرمانگی معنا ندارد ۱۳ آذر ۱۴۰۰
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین عنوان کرد ؛

اگر نامزدی خودش اعلام کند که دلایل رد صلاحیت من را اعلام کنید، دیگر محرمانگی معنا ندارد

در انتخابات ریاست‌جمهوری 48درصد شرکت کردند که رکوردی در نوع خودش محسوب می‌شود زیرا از اول انقلاب ما شاهد مشارکت زیر 50درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری نبودیم.