افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
ما فکر می‌کنیم از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو خیلی از مسائل ایران و عربستان قابل حل است ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ؛

ما فکر می‌کنیم از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو خیلی از مسائل ایران و عربستان قابل حل است

گفت‌وگوهای ایران و عذبستان به امنیت، صلح و ثبات منطقه کمک خواهد کرد.