افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
یک ماه بحرانی پیش رو داریم/ مصرف برق رمزارزها قابل توجه است/ فرایند استخراج رمزارزها  قابل کنترل نیست ۰۳ خرداد ۱۴۰۰
مدیرعامل توانیر:

یک ماه بحرانی پیش رو داریم/ مصرف برق رمزارزها قابل توجه است/ فرایند استخراج رمزارزها قابل کنترل نیست

اگر کولرهای گازی اسقاطی را تعویض کنیم, در مصرف برق, شش هزار مگاوات صرفه جویی انجام می‌شود.